تمامی وب سایت های متعلق به مجموعه ی بهتاتیم، در هفته ی گذشته با موفقیت به ایران منتقل شد.

امیدواریم از افزایش سرعت سایت ها و برنامه های بهتا، لذت ببرید…

دیدگاه خود را بنویسید