سلام

با توجه به افزایش مخاطبین و نیاز به پردازش های سنگین و افزایش کیفیت وب سایت ها و محصولات گروه ایده پرداز بهتا، سرور فعلی به سرور های پرقدرت افرانت تهران منتقل شدند.

دیدگاه خود را بنویسید