با سلام

پروژه ی بهترجمان که یک سایت outsourcing ترجمه ی آنلاین می باشد. امروز با خریداری دامین مربوطه رسما آغاز شد.

دیدگاه خود را بنویسید