این بخش به زودی تکمیل خواهد شد، برای مشاهده ی راهنمای تخصصی هر بخش، بعد از ورود به آن بخش، بر روی دکمه ی علامت سوال یا راهنما کلیک کنید…

راهنمای امتیازات و موجودی در سامانه ی پرس و جوی:

کاربر گرامی، تقریبا تمامی فعالیت های شما در این سامانه در بردارنده ی تغییرات در امتیاز و موجودی شما می شود، لطفا این بخش را کامل مطالعه فرمایید.

موجودی: واحدی است که برای انجام فعالیت های شما در سامانه همانند سوال پرسیدن احتیاج است.

امتیاز: واحدی است که میزان فعالیت های شما را در سامانه می سنجد و برای رتبه بندی شما استفاده می گردد.

ارسال سوال:

شما بعد از ورود به سامانه و بعد از اینکه در سامانه ثبت نام انجام دادید، 50 واحد موجودی اولیه خواهید داشت و همچنین 0 واحد امتیاز:

– برای ارسال یک سوال ساده در سامانه به 10 واحد موجودی نیاز خواهید داشت که ارسال این سوال 10 واحد افزایش امتیاز نیز براش شما در پی خواهد داشت.

– همچنین می توانید از امکانات بیشتری برای ارسال سوال خود استفاده کنید که همزمان با امکاناتی که شما برای سوال خود در نظر می گیرید موجودی مورد نیاز برای شما در بالای صفحه ی ارسال سوال به نمایش درخواهد آمد.

– عددی که برای شما در بالای صفحه ی ارسال سوال به نمایش درآمده است بعد از ارسال سوال توسط شما، به امتیازات شما اضافه و از موجودی شما کاسته خواهد شد.

– برای باز کردن سوال خود بعد از سه روز نیاز به 8 واحد موجودی دارید که بعد از باز شدن، به شما 8 امتیاز کاربری افزوده خواهد شد.

– بعد از ارسال سوال شما می توانید سوال خود را ویرایش کرده و امکانات بیشتری همچون بالاآوری در لیست را استفاده کنید که نحوه ی تغییرات موجودی و امتیاز در بالای صفحه برای شما مشخص شده است.

ارسال پاسخ:

شما برای کسب موجودی و امتیاز بیشتر می توانید اقدام به ارسال پاسخ برای سوالات دیگر کاربران بکنید:

– ارسال پاسخ به خودی خود در بردارنده ی امتیاز و یا موجودی برای شما نیست. شما بعد از ارسال پاسخ منتظر می مانید تا کاربر ارسال کننده ی سوال بر روی دکمه هایی که در تعامل با پاسخ شما برای او قرار گرفته کلیک کنید.

– اگر کاربر ارسال کننده ی سوال برای پاسخ شما روی دکمه ی سپاس کلیک کنید، به شما 3 واحد موجودی و 3 واحد امتیاز افزوده خواهد شد که این اتفاق به ازای هر سوالی که شما پاسخ داده اید یک بار روی خواهد داد. یعنی به ازای دو بار پاسخ شما به یک سوال و دو بار کلیک بر روی سپاس شما یک بار امتیاز دریافت خواهید کرد.

– اگر کاربر ارسال کننده ی سوال برای پاسخ شما بر روی دکمه ی بهترین کلیک کرد، به شما در مجموع 6 واحد موجودی و 6 واحد امتیاز افزوده خواهد شد. لازم به ذکر است که در هر سوال فقط یک پاسخ می تواند به عنوان بهترین پاسخ انتخاب شود.

توجه: اگر کاربری  در مواجهه با سوال یا پاسخ شما بر روی دکمه ی گزارش کلیک کرد، در صورت تایید گزارش کاربر، 8 واحد امتیاز و موجودی به او اضافه شده و 20 واحد امتیاز و موجودی از شما کسر می گردد.

توجه: مثبت و منفی هایی که هر سوال یا پاسخ دریافت می کند و در کنار کادر آن به نمایش در می آید هیچگونه تاثیری در روند تغییرات امتیاز و موجودی کاربر های تعامل کننده ندارد.