شرکت نرم افزاری ایده پرداز بهتا

www.BehtaTeam.ir

admin@BehtaTeam.ir

www.Porsojoy.ir

 

مدیر تولید، پروژه و VAS:

سید محمد صالح هاشمی

برنامه نویسان سمت کاربر:

میثاق آقاخانی

سعید سی سختی

علیرضا دلاور

سید محمد امین ساجدی

برنامه نویسان سمت سرور:

مرتضی سلطانی

علیرضا امیری

علیرضا دلاور

سید محمد امین ساجدی

سید محمد صالح هاشمی

طراحی گرافیک و واسط کاربری:

سید محمد صالح هاشمی

سعید سی سختی

وحید دانافر

 

تیم کارشناسی و نظارت محتوا:

سید احمد هاشمی

پردیس پرهام

محمد نصیری پور

سید محمدامین ساجدی

 

با تشکر ویژه از:

توسعه دهندگان کاج

فناوران شبکه سینداد

سامانه پرداخت اینترنتی پی لاین