از بچگی دوست داشتیم که صداهای مختلفی را از خود در بیاوریم و گاهی اوقات دیگران را اذیت کنیم. گاهی اوقات این صداها را از دوستان خود در قالب فایل های صوتی میگرفتیم و پخش می کردیم. لحظاتی شاد را بوجود می آوردیم و با دوستان خود تا دقایقی می خندیدیم. این بار برنامه ای واقعا  سرگرم کننده برای شما داریم که شامل 100 صدای مختلف مثل صدای حیوانات، خنده، گریه، ماشین، طبیعت و غیره می باشد.

با فشردن هر کدام از ایکون ها صدای مورد نظر پخش خواهد شد و با کلیلک دوباره بر روی آن پخش متوقف می شود.

لحظاتی شاد را برای شما آرزومندیم! 

During our childhood we have always tried to make funny sounds from everything around us and make other smile. Those laughs were really amazing and made unforgettable seconds.

 

With this application you no more need to do extra works for making other smile. This application is collection of 100 sound clips such as animal sounds, baby sounds, police sounds, laughs etc.

With a touch on every icon the sound will be played and with a second touch the sound will stop.

Hope you enjoy the app!

دیدگاه ها بسته شده‌اند.